Beldemizin Hikayesi

Kasabanın eski adı Mahmarı’dır.

Kasabanın ilk kuruluşu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Yaşlıların anlattıklarına göre Kalaycık (Kalecik) taraflarındaki Mahmarı yaylasında yaşayan atalarımız kasabanın bugünkü yerini görüp beğenmişler ve 5 sülaleden 70 kadar kişi gelip buraya yerleşmişlerdir. Bu beş sülalenin adları ; Poyrazoğulları, Kündeşler, Hacı Ahmetler, Karamarlar, Zindeler’dir.

Köy kurulmadan önce bu bölgenin adı hayvan yayılan otlak anlamına gelen “Mal malı” olarak bilinirmiş. Sonradan atalarımız, geldikleri yerin adı olan “Mahmarı” adını vermişler. Bir başka rivayete göre de Mahmarı adı “suyu bol” anlamına geldiği için verilmiştir.

Kasabanın ilk yerleşim yeri bugünkü Aşağı Mahalle dediğimiz (Çınarlı Mahallesinin bir bölümü) semtidir. Kasaba halkının soyu “Türkmen-Yörük” olarak bilinmektedir. Bazı söylentilere göre de ilk atalarımızın “Manav” oldukları söylenmektedir.

“Mahmarı” adı 1962 yılında “Taşoluk” olarak değiştirilmiştir. 28 Haziran 1968 tarihinde belediye teşkilatı kurulmuştur.

Taşoluk, Kasabası, Afyon’un en büyük ve en gelişmiş kasabalarından birisidir

Yerel Ürünlerimiz

Doğal Olarak Topraklarımızda Yetişen ve Yurda Dağılan Ürünlerimiz.Taze ve Doğal

Belediye Numaraları

Birim Numara Cep Numara
Zabıta (800) 456-7892 (800) 456-7892
Tahsilat (800) 456-7892 (800) 456-7892
Tahsilat (800) 456-7892 (800) 456-7892
Tahsilat (800) 456-7892 (800) 456-7892